Magny Grindvik Blikø

E-post: magny-grindvik.bliko@fiskeridir.no

Telefonnummer: 909 74 374

Stilling: Rådgiver

Avdeling/seksjon: forvaltningsseksjonen i region Midt

Kontorsted: Rørvik

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Driftsplaner, marin arealforvaltning, GIS, Kystnære fiskeridata, tareforvaltning

Besøksadresse: Havnegata 6, Rørvik

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen