Astri Kristin Strøm

E-post: astri-kristin.strom@fiskeridir.no

Telefonnummer: 994 81 003

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: forvaltningsseksjonen i region Midt

Kontorsted: Kristiansund

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

akvakulturforvaltning, driftsplaner, miljøundersøkelser, kystnære fiskeridata, DNA-register for vågehval

Besøksadresse: Astrupsgate 3, 6509 Kristiansund

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen