forvaltningsseksjonen

Ledes av Kristin Skarbøvik.

Navn Telefonnummer
Anne Marit Grønvik 976 96 656
Astri Kristin Strøm 994 81 003
Bjørn Kåre Steinnes 900 42 694
Kristin Skarbøvik 991 57 318
Lill Connie Furu 918 37 522
Magny Grindvik Blikø 909 74 374
May Randi Bonesrønning 452 99 865
Ole-Einar Jakobsen 941 35 463
Terje Sørland 913 38 536
Wenche Gjøstøl 994 67 191

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet