forvaltningsseksjonen

Ledes av Kristin Skarbøvik.


Navn
Astri Kristin Strøm
Håkon Celius
Kristin Skarbøvik
May Randi Bonesrønning
Ole-Einar Jakobsen
Stine Lunheim Ramstad
Susanne Giske
Terje Sørland
Wenche Gjøstøl

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet