Silje Støvreide

E-post: Silje.Stovreide@fiskeridir.no

Telefonnummer: 948 71 984

Stilling: rådgiver

Avdeling/seksjon: stab i region Midt

Kontorsted: Trondheim

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Besøksadresse: Pirsenteret, oppgang B, 5. etg, Trondheim

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen