Hanna Christina Bauge

E-post: Hanna.Bauge@fiskeridir.no

Telefonnummer: 928 52 610

Stilling: rådgiver

Avdeling/seksjon: stab i region Midt

Kontorsted: Ålesund

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Juridisk rådgivning og reaksjonsarbeid innen fartøyforvaltning, akvakulturforvaltning og ressursforvaltning

Besøksadresse: Parkgata 3, 5 etasje, 6003 Ålesund

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen