Tom Jarle Dahl

E-post: tom-jarle.dahl@fiskeridir.no

Telefonnummer: 906 35 892

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: personal- og organisasjonsutviklingsstaben

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

saksbehandler region sør og kyst- og havbruk, HR strategi- og utvikling, medarbeiderundersøkelser, lederhåndbok/personalhåndbok og lederopplæring

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen