Stian Andre Misje

E-post: Stian-Andre.Misje@fiskeridir.no

Telefonnummer: 957 34 249

Stilling: rådgiver

Avdeling/seksjon: personal- og organisasjonsutviklingsstaben

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Lønn og personal.

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen