Knut Svindland

E-post: knut.svindland@fiskeridir.no

Telefonnummer: 415 88 526

Stilling: Seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: personal- og organisasjonsutviklingsstaben

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen