Kathe M. Hovland

E-post: kathe.hovland@fiskeridir.no

Telefonnummer: 402 47 597

Stilling: seniorkonsulent

Avdeling/seksjon: personal- og organisasjonsutviklingsstaben

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

lønn (J-R), saksbehandler Nordland og IT-avdelingen

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen