Kari Antonsen

E-post: kari.antonsen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 415 53 079

Stilling: rådgiver

Avdeling/seksjon: personal- og organisasjonsutviklingsstaben

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Saksbehandleransvar for:*region Finnmark*statistikkavdelingen *lønn (S-Å)

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen