Jørgen Meland

E-post: jorgen.meland@fiskeridir.no

Telefonnummer: 480 37 906

Stilling: Seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: personal- og organisasjonsutviklingsstaben

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Saksbehandlingsansvar for; * Region Vest* Region Midt* Ressursavdelingen* assistanse i forbindelse med tilsettingsprosesser* oppfølging av sjukmeldte/sjukefråversproblematikk, * hjelp med dialogmøter/«vanskelige samtaler», * sekretær hoved-AMU (HAMU), kurs, HMS-handbok (red)* kontaktperson opp mot bedriftshelsetjenesten

Besøksadresse: Strandgaten 229, 5004 Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen