Ingeborg Aasbø

E-post: ingeborg.aasbo@fiskeridir.no

Telefonnummer: 974 17 466

Stilling: personaldirektør

Avdeling/seksjon: personal- og organisasjonsutviklingsstaben

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

administrasjon og ledelse av avdelingen

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen