Elisabeth Dahl

E-post:

Avdeling/seksjon: personal- og organisasjonsutviklingsstaben

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Rekruttering: bistår leder i forbindelse med: utlysning av ledig stilling, intervju(Cubiks Papi personlighetsverktøy sertifisert), oppfølging kandidater, innstillingsdokument, Semac(bakgrunnssjekk), oppfølging i tilsettingsprosesser. Kontaktperson rekrutteringsverktøyet: Jobbnorge.

Sap: fravær(sykemeldinger, permisjoner, stempling). Kontaktperson SPK, Nav, DFØ, Altinn.

Saksbehandler personalsaker