Personal- og organisasjonsutviklingsstaben

Ledes av Jørgen Meland. Seksjonens ansatte arbeider blant annet med lønnsoppgjør, sykefravær, ansettelser, kompetanseutvikling, personalpolitikk og livsfasepolitikk.


Navn
Grete Birkenes
Kjersti Hopland Paulsen
Ingeborg Aasbø (permisjon)
Jørgen Meland
Eli Beate Presthus Nilsen (permisjon)
Eolo Ulrich
Elisabeth Dahl

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet