personal- og organisasjonsutviklingsstaben

Ledes av Ingeborg Aasbø. Seksjonens ansatte arbeider blant annet med lønnsoppgjør, sykefravær, ansettelser, kompetanseutvikling, personalpolitikk og livsfasepolitikk.


Navn
Ingeborg Aasbø
Elisabeth Dahl
Jørgen Meland
Eolo Ulrich

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet