Personal- og organisasjonsutviklingsstaben

Ledes av Jørgen Meland. Staben har det overordnede arbeidsgiveransvaret, og stabens ansatte arbeider blant annet med lønnsoppgjør, sykefravær, ansettelser, kompetanseutvikling, personalpolitikk og livsfasepolitikk.


Navn
Grete Birkenes
Ingeborg Aasbø (permisjon)
Jørgen Meland
Elisabeth Dahl
Eli Beate Presthus Nilsen
Eolo Ulrich
Ingvild Vandeskog Wallacher
Christopher Lossius

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet