Personal- og organisasjonsutviklingsstaben

Ledes av Jørgen Meland. Seksjonens ansatte arbeider blant annet med lønnsoppgjør, sykefravær, ansettelser, kompetanseutvikling, personalpolitikk og livsfasepolitikk.

Kontakt:


Navn
Jørgen Meland
Eolo Ulrich
Elisabeth Dahl
Grete Birkenes
Kjersti Hopland Paulsen
Ingeborg Aasbø (permisjon)
Eli Beate Presthus Nilsen (permisjon)

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet