Pål Alexander Fossan

E-post:

Avdeling: tilsynsutviklingsseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgaver: Tilsynsmetodikk teknisk integritet, gransking av hendelser, utviklingstillatelser samt havbruk til havs.