Nina Schultz

E-post:

Avdeling/seksjon: tilsynsutviklingsseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
forværelse arealseksjonen, status kystsoneplaner, stedfesting av oppdrettsanlegg, akvakultur- og havbruksregisteret, publisering på intranett, KH-sjekk