Magnus Torvik

E-post:

Telefonnummer: 957 57 733

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: tilsynsutviklingsseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Leppefisk/rensefisk (akvakultur), rømming av fisk, erfaringsbase, akvakultur, oppdrett, legemiddel, lakselus, driftsplaner

Besøksadresse: Strandgaten 229, bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen