Knut Lervåg

E-post:

Avdeling: tilsynsutviklingsseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Konstituert seksjonssjef på tilsynutviklingseksjonen. Jobber også med risikovurderinger og analyse.