Kjellaug Eik Litland

E-post:

Avdeling/seksjon: tilsynsutviklingsseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
rømming av fisk, erfaringsbase, akvakultur, oppdrett, utyviklingstillatelser, risikostyring