Jens Christian Holm

E-post:

Avdeling/seksjon: tilsynsutviklingsseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Sjømat og bærekraft (herunder betydningen av klima og naturmangfold), risiko for miljøskade fra akvakulturvirksomhet (blant annet kartlegging og ivaretakelse av sårbar natur og viktige økosystemtjenester), langsiktige rammebetingelser for næringsutviklingen og akvakulturforvaltning, tilsynsutvikling (herunder kunnskapsgrunnlaget), leppefisk/rensefisk (brukt i akvakultur), sameksistens fiskeri - akvakultur, integrert oppdrett (IMTA)