Jens Christian Holm

E-post:

Avdeling/seksjon: tilsynsutviklingsseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

akvakulturforvaltning, arealutfordringer, miljøutfordringer, langsiktige rammebetingelser for næringsutviklingen, leppefisk/rensefisk (akvakultur), sameksistens fiskeri - akvakultur, integrert oppdrett, havlevende planter / tang og tare