Berit Johansen

E-post:

Avdeling/seksjon: Tilsynsutviklingsseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Rømming av fisk, erfaringsbase og inspeksjon, akvakultur, oppdrett, gransking av hendelser.