Berit Johansen

E-post: Berit.Johansen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 465 48 996

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: tilsynsutviklingsseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Rømming av fisk, erfaringsbase og inspeksjon, akvakultur, oppdrett

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen