Berit Johansen

E-post:

Avdeling/seksjon: tilsynsutviklingsseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
Rømming av fisk, erfaringsbase og inspeksjon, akvakultur, oppdrett