Anne-Marie Colban

E-post:

Avdeling/seksjon: tilsynsutviklingsseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
Saksbehandling tilsynsrapporter, akvakultur, oppdrett, revisjon, internkontroll, tilsyn med spesialtillateler, IK.akva