tilsynsutviklingsseksjonen

Ledes av Mette Remø. Seksjonen har ansvar for utvikling og koordinering av akvakulturtilsynet. Viktige oppgaver for seksjonen er risikostyring, utarbeidelse av føringsbrev til regionene, digitalisering/dataverktøy og opplæring av tilsynspersonell. Seksjonen samarbeider med andre etater og forskningsinstitusjoner om metodikk og kunnskapsgrunnlag, og forvalter viktige ordninger som driftsplaner og IK-akva.


Navn Telefonnummer
Anne-Marie Colban 980 67 823
Berit Johansen 465 48 996
Bjarte Buanes 951 70 203
Jens Christian Holm 416 49 170
Kjellaug Eik Litland 917 16 783
Kjetil Gramstad 941 42 455
Knut Lervåg 415 28 811
Kristina Velure 934 90 161
Magnus Torvik 957 57 733
Mette Remø - seksjonssjef 413 31 116
Nina Schultz 408 72 672
Pål Alexander Fossan 915 20 357
Sindre Wirkola 404 36 284
Ståle Berglund
Øyvind Grøner Moe

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet