Sigbjørn Ulvatn

E-post: sigbjorn.ulvatn@fiskeridir.no

Telefonnummer: 979 82 972

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: tilsynsseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Prosjektleder - Prosjekt Saga (ny kontroll- og tilsynsløsning)

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen