Monika Haugland

E-post: Monika.Haugland@fiskeridir.no

Telefonnummer: 473 61 926

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: tilsynsseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Rømt oppdrettsfisk: tiltak, gjenfangst, mediehåndtering, retningslinjer, kunnskapsgrunnlag, regelverk, vannforskriften.Vannforskriften: Tiltaksprosjektet, rømt fisk.

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen