Jan Fredrik Børseth

E-post: Jan-Fredrik.Borseth@fiskeridir.no

Telefonnummer: 959 77 051

Stilling: Seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: tilsynsseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Miljøeffekter av legemidler mot lakselus, effekter av kjemikalieutslipp, regelverk knyttet til forurensning, miljøovervåking og vannforvaltning

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen