Jan Erich Rønneberg

E-post: Jan-Erich.Ronneberg@fiskeridir.no

Telefonnummer: 911 25 537

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: tilsynsseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen med kontorplass i Ålesund

Kontorsted: Ålesund

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Ansvarlig for å følge opp regionenes interne rapportering av akvakulturtilsynet.Medlem i faggruppe IK-akva og STA (Samordna Tilsyn Akvakultur) sammen med Mattilsynet.Sertifisert revisor og medlem av teamet som driver internrevisjon av akvakulturtilsynet.Revisor i teamet som reviderer stamfisktillatelsene.

Besøksadresse: Parkgata 3, 5 etasje, 6003 Ålesund

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen