Henrik Rye Jakobsen

E-post: henrik.jakobsen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 908 43 484

Stilling: rådgiver

Avdeling/seksjon: tilsynsseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen