Else Marie Stenevik Djupevåg

E-post: else-marie.djupevag@fiskeridir.no

Telefonnummer: 476 69 548

Stilling: seniorrådgjevar

Avdeling/seksjon: tilsynsseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Ansvarlig for IK-akvakulturforskriften, opplæring av internkontroll revisorer og samarbeid med Mattilsynet om tilsyn.Ansvarlig for driftsplaner og driftsplanverktøy.Miljøpåvirkning fra akvakultur, legemidler,kjemikalier og organisk påvirkning.Regelverksutvikling.Oppfølging av grønne tillatelser.

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen