Daniel Litlekalsøy Landhaug

E-post: Daniel.Landhaug@fiskeridir.no

Telefonnummer: 97950941

Stilling: Rådgiver, M.Sc. Marin teknikk

Avdeling/seksjon: tilsynsseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Tekniske problemstillinger innenfor akvakultur, NYTEK-forskriften, utviklingstillatelser

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen