tilsynsseksjonen

Ledes av Britt Leikvoll (konstituert seksjonsleder). Seksjonen har ansvar for direktoratets tilsyn med driften av oppdrettsvirksomheter og gir faglig støtte til regionene i deres operative tilsynsarbeid. Den har ansvar for havbrukstekniske problemstillinger, det forebyggende arbeidet mot rømming og annen miljøpåvirkning, dispensasjonssøknader for oppdrett av fremmede arter og å samordne arbeidet med vannforskriften. Seksjonen samarbeider med andre etater og forskningsinstitusjoner om metodikk, kunnskapsgrunnlag og risikoanalyser og forvalter viktige ordninger som IK-akva, Nytek, driftsplaner, MTB og MOM.

Navn Telefonnummer
Bente S. Halsteinsen 918 65 369
Berit Johansen 465 48 996
Britt Leikvoll, konstituert seksjonssjef 971 18 906
Daniel Litlekalsøy Landhaug 97950941
Else Marie Stenevik Djupevåg 476 69 548
Erik Vikingstad 450 12 386
Erlend Hopsdal Skjetne 481 24 810
Henrik Rye Jakobsen 908 43 484
Ingvill Bryn Thorsen (permisjon til 01.07.2018) 920 60 547
Jan Erich Rønneberg 911 25 537
Jan Fredrik Børseth 959 77 051
Jon Eide Pettersen 992 91 597
Kjellaug Eik Litland 917 16 783
Kjetil Hommedal Thune (permisjon til 01.02.2019) 934 01 953
Knut Eikeset 416 31 211
Knut Lervåg 415 28 811
Lene Roska Aalén 416 50 028
Monika Haugland 473 61 926
Olav Moberg 414 52 871
Pål Alexander Fossan 915 20 357
Sigbjørn Ulvatn 979 82 972
Tatyana Gorskaya 41 00 19 37
Veronika Nøstvold 907 77 579

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet