Elin Økland

E-post:

Avdeling/seksjon: tilsyns- og miljøseksjonen ved kyst- og havbruksavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver: