Veronika Nøstvold

E-post:

Avdeling/seksjon: tilsyns- og miljøseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
saksbehandling, klagebehandling og regelverksarbeid, intern kontaktperson for region Sør, juridiske spørsmål knyttet til NYTEK-forskriften