Olav Moberg

E-post:

Avdeling/seksjon: tilsyns- og miljøseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
Overvåking av rømt oppdrettslaks