Monika Haugland

E-post:

Avdeling/seksjon: tilsyns- og miljøseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
Rømt oppdrettsfisk: tiltak, overvåking og uttak i vassdrag, avtaler, sporing, mediehåndtering, retningslinjer, kunnskapsgrunnlag, regelverk, vannforskrift, kvalitetsnorm.