Knut Eikeset

E-post:

Avdeling/seksjon: tilsyns- og miljøseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
Ingeniør innen marin teknikk (mekanisk fysikk)