Erlend Hopsdal Skjetne

E-post:

Avdeling/seksjon: tilsyns- og miljøseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
Tekniske problemstillinger innenfor akvakultur, NYTEK-forskriften, utviklingstillatelser