Daniel Litlekalsøy Landhaug

E-post:

Avdeling: tilsyns- og miljøseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
Tekniske problemstillinger innenfor akvakultur, NYTEK-forskriften, utviklingstillatelser, teknisk regelverk