Britt Leikvoll - seksjonssjef

E-post:

Avdeling/seksjon: tilsyns- og miljøseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
Hovedansvar for reaksjoner, oppfølging av anmeldelser, kontakt med politi- og påtalemyndigheter, rømming av fisk, akvakultur, oppdrettovertredelsesgebyr akvakultur