Anne Brit Fjermedal

E-post:

Avdeling/seksjon: tilsyns- og miljøseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
Akvakultur, miljøpåvirkninger, havbruk til havs, vannforskriften, regelverk, areal, bistandsarbeid mm.