tilsyns- og miljøseksjonen

Ledes av Britt Leikvoll. Seksjonen har faglig ansvar for akvakulturtilsynet, herunder arbeidet mot rømming, biomasse og annen miljøpåvirkning. I tillegg har seksjonen ansvar for regelverksarbeid, dispensasjonssøknader, reaksjoner og arbeidet med vannforskriften. Andre viktige oppgaver er arbeidet med fremmede arter, legemidler, NYTEK, MTB og MOM, samt akvakulturtekniske problemstillinger i land- og sjøbaserte anlegg. Seksjonen samarbeider med andre etater og forskningsinstitusjoner.


Navn
Amalie Jota Laastad
Anne Brit Fjermedal
Britt Leikvoll - seksjonssjef
Daniel Litlekalsøy Landhaug
Elin Økland
Erik Vikingstad
Erlend Hopsdal Skjetne
Henrik Rye Jakobsen
Joar Justad
Julia Øyangen
Knut Johan Johnsen
Live Reiten Finserås (permisjon)
Marie Erdal
Monika Haugland
Morten Hauge Solheim
Olav Moberg
Stian Ervik Kvalø
Sven Michael Feyling Barstad
Veronika Nøstvold

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet