Veronika Nøstvold

E-post:

Telefonnummer: 907 77 579

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: tilsyns- og miljøseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

saksbehandling, klagebehandling og regelverksarbeid, intern kontaktperson for region Sør, juridiske spørsmål knyttet til NYTEK-forskriften

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen