Olav Moberg

E-post: olav.moberg@fiskeridir.no

Telefonnummer: 414 52 871

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: tilsyns- og miljøseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Overvåking av rømt oppdrettslaks

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen