Live Reiten Finserås

E-post:

Telefonnummer: 986 56 651

Stilling: rådgiver

Avdeling/seksjon: tilsyns- og miljøseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Besøksadresse:

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen