Knut Johan Johnsen

E-post:

Telefonnummer: 480 33 527

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: tilsyns- og miljøseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

utredninger, biomassekontroll, statistikk

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen