Joar Justad

E-post:

Telefonnummer: 48070193

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: Tilsyns- og miljøseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Landbasert akvakultur, oppfølging av veileder for tilstandsanalyse, rømming av fisk, tekniske problemstillinger innenfor akvakultur

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen