Erlend Hopsdal Skjetne

E-post:

Telefonnummer: 481 24 810

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: tilsyns- og miljøseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Tekniske problemstillinger innenfor akvakultur, NYTEK-forskriften, utviklingstillatelser

Besøksadresse:

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen