Erik Vikingstad

E-post:

Telefonnummer: 450 12 386

Stilling: seniorrådgjevar

Avdeling/seksjon: tilsyns- og miljøseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Biomasse

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen