Daniel Litlekalsøy Landhaug

E-post:

Telefonnummer: 979 50 941

Stilling: Rådgiver, M.Sc. Marin teknikk

Avdeling/seksjon: tilsyns- og miljøseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Tekniske problemstillinger innenfor akvakultur, NYTEK-forskriften, utviklingstillatelser, teknisk regelverk

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen