Bente S. Halsteinsen

E-post:

Telefonnummer: 918 65 369

Stilling: seniorkonsulent

Avdeling/seksjon: tilsyns- og miljøseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

registrering av mom-rapporter, akvakulturregisteret (kurs for nyansatte i regionene og fylkeskommunene), årsavgift tilsyn og kontroll (saksbehandling), føring av rømmingsregister, publisering på Nettfisken og fiskeridir.no, faggruppe IK

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen